Κοινωνική ευθύνη

Κρατάμε χαμηλά τις τιμές

Παρά τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση του πυρηνόξυλου την τελευταία δεκαετία, η «Ελαιουργία Αιγαίου ΑΒΕΕ» διατηρεί την τιμή της σταθερή στα ίδια χαμηλά επίπεδα, σεβόμενη τις οικονομικές δυσκολίες.

 
Δωρεά στον Σύλλογο Καρκινοπαθών Λέσβου

Η εταιρεία «Ελαιουργία Αιγαίου ΑΒΕΕ», στο πλαίσιο του προγράμματος της κοινωνικής ευθύνης που εφαρμόζει, προσφέρει 1€ για κάθε τόνο που πωλείται στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Λέσβου. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Λέσβου ιδρύθηκε το 2009 στην Μυτιλήνη Λέσβου, με στόχο να προσφέρει συναισθηματική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη στους καρκινοπαθείς τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τον καρκίνο.
Η «Ελαιουργία Αιγαίου ΑΒΕΕ» δείχνει πάντοτε εμπράκτως την ευαισθησία προς το συνάνθρωπο και τις ασθενείς κοινωνικές ομάδες και θα συνεχίσει και στο μέλλον να πραγματοποιεί δωρεές και χορηγίες, συνδράμοντας έτσι στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης όσων το έχουν ανάγκη.

 

Ζεστά σχολεία με πυρηνόξυλο

Ενισχύοντας την κοινή προσπάθεια για βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης στα σχολεία του νησιού, η "Ελαιουργία" παραχώρησε δωρεάν ποσότητες πυρηνόξυλου στα σχολεία του Πολιχνίτου που το είχαν ανάγκη.

Με βασικό μας μέλημα τη διασφάλιση του δικαιώματος των μικρών μαθητών για εκπαίδευση σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον, η "Ελαιουργία Αιγαίου" θα συνεχίσει την προσφορά πυρηνόξυλου και σε άλλα σχολεία, σε τιμή κόστους.